وبلاگ شخصی نیما انزابی نژاد

.این وبلاگ برای ارتباط ساده‌ و مداوم‌ با دانشجویان کلاسهایم در گروه برق دانشگاه مهندسی قوچان ایجاد شده‌است

وبلاگ شخصی نیما انزابی نژاد

.این وبلاگ برای ارتباط ساده‌ و مداوم‌ با دانشجویان کلاسهایم در گروه برق دانشگاه مهندسی قوچان ایجاد شده‌است

برای ارتباط با من، می‌توانید در هر یک از مطالب منتشر شده، پیام بگذارید. 

همچنین می‌توانید از یکی از دو آدرس ایمیل زیر استفاده کنید:

nimaanzabinezhad@gmail.com

nima.anzabi@qiet.ac.ir