وبلاگ شخصی نیما انزابی نژاد

.این وبلاگ برای ارتباط ساده‌ و مداوم‌ با دانشجویان کلاسهایم در گروه برق دانشگاه مهندسی قوچان ایجاد شده‌است

وبلاگ شخصی نیما انزابی نژاد

.این وبلاگ برای ارتباط ساده‌ و مداوم‌ با دانشجویان کلاسهایم در گروه برق دانشگاه مهندسی قوچان ایجاد شده‌است

۷ مطلب در آبان ۱۳۹۶ ثبت شده است

سلام.

اسلایدهای فصل ۳ درس را می‌توانید از اینجا بگیرید.

موفق باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۶ ، ۱۸:۵۲
نیما انزابی نژاد

سلام.

اسلایدهای جلسات ۱۰ و ۱۱ را می‌توانید از اینجا بگیرید.

موفق باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۶ ، ۱۸:۴۴
نیما انزابی نژاد
سلام. 

برای تکلیف شماره ۳، فایل را از اینجا بگیرید و مسأله‌های زیر را حل و تا یکشنبه ۲۱ آبانماه تحویل بدهید.

 شماره‌ ۱:  ب ه ط ی ل ف ق
شماره ۲: ب ج ه

برای تکلیف شماره ۴، فایل را از اینجا بگیرید و مسأله‌های زیر را حل و تا چهارشنبه ۲۴ آبانماه تحویل بدهید.

شماره‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ (فقط ف) و ۶ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳

موفق باشید.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۱۰:۴۰
نیما انزابی نژاد

سلام. 

اسلایدهای جلسات ۸ و ۹ رمزنگاری را می‌توانید از اینجا و اینجا بگیرید. 

منتظر پروژه‌ها هستم.

موفق باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۱۰:۱۸
نیما انزابی نژاد

سلام.

مسایل شماره ۱ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ و ۸ و ۲۱ و ۲۴ و ۳۳ را از این فایل حل کنید و یکشنبه آینده تحویل دهید. 

موفق باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۶ ، ۱۱:۵۹
نیما انزابی نژاد

سلام. 

اسلایدهای جلسه هفتم را می‌توانید از اینجا بگیرید. 

پروژه دوم را می‌توانید تا یکشنبه هفته آینده تحویل دهید. 

در این پروژه، 

۱) متن یک فایل را بعد از پیرایش‌های پروژه اول به یک فایل تکست خالص تبدیل کنید و بعد با یک کلمه رمز تصادفی r حرفی با رمزنگار ویجنر، رمزگذاری کنید و متن رمزشده را در یک فایل و کلمه کلید محرمانه را در یک فایل دیگر ذخیره کنید. 

۲) یک برنامه برای رمزگشایی ویجنر از فایل‌های متن رمز‌شده و کلید محرمانه بنویسید.

YourName_PlainText.txt

YourLastName_Vigener_Encryption.m

YourName_CipherText.txt

YourName_SecureKey.txt

YourLastName_Vigener_Decryption.m

۳) یک برنامه بنویسید که الگوریتم تلاقی انطباق‌ها را به‌روی متن رمز‌شده اجرا کند و به ازای فاصله‌های مختلف میانگین انطباق‌ها را محاسبه و در یک نمودار نشان دهد. دوره تناوب رمز ویجنر باید در نمودار آشکار شود.

YourName_IOC.m

YourName_Figure.fig


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۶ ، ۱۱:۴۱
نیما انزابی نژاد

سلام. 

اسلایدهای جلسه‌های ۱ تا ۳ درس را می‌توانید از اینجا بگیرید.

موفق باشید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آبان ۹۶ ، ۱۹:۰۶
نیما انزابی نژاد